środa, 20 sierpnia 2014

Nowe procedury budowy domu

Dnia 5 sierpnia bierzącego roku Rada Ministrów przyjęła schemat nowelizacji prawa budowlanego. Zakłada on ułatwienia w budowie m.in.\u00a0domów, uproszczenie procedur administracyjnych oraz przyśpieszenie uzyskiwania zgód na użytkowanie.
dom
To rozwiązanie będzie tyczyć się budynków, których sfera oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. W tym przypadku wystarczy zgłoszenie budowy z projektem budowlanym wraz z dokumentami wymaganymi w trybie pozwolenia na budowę owego budynku. W ciągu 30 dni starosta będzie musiał podjąć decyzję.Nowy wzór znosi obowiązek, jakim jest załączenie do\u00a0projektu budowlanego\u00a0oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła oraz gazu, oraz podobnie jak o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektromagnetycznych, telekomunikacyjnych, oprócz tego oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości przyłączenia do drogi (wyjątek stanowią drogi krajowe i wojewódzkie, gdzie uzgodnienia będą konieczne). Spełnienie przez budynek warunków w zakresie podłączenia do mediów będzie weryfikowane na etapie zgłoszenia terminu rozpoczęcia\u00a0prac budowlanych.Obowiązek zgłoszenia o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych ma zostać zlikwidowany. Inwestor będzie miał co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, żeby podać do wiadomości dozór budowlany.Dodatkowo w nowelizacji znajdą się rozszerzenia o katalog obiektów budowlanych oddawanych do użytku na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Wśród nich znalazły się między innymi warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk włącznie, obiekty magazynowe (chłodnie, hangary, wiaty, budynki kolejowe) i place składowe, postojowe, parkingi oraz stawy rybne. W tej chwili albowiem rozpoczęcie użytkowania wymienionych obiektów wymaga decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.Obecnie roboty budowlane inwestor może nawiązać na podstawie decyzji ostatecznej.Nowe rozwiązanie oznacza zaniechanie czasu oczekiwania na uprawomocnienie się od decyzji, inaczej inwestor zyska co najmniej 2 tygodnie.Według projektu nowelizacja ma wejść w życie pook. 90 dniach\u00a0od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.Wygląda na to, że\u00a0zbudujesz szybciej swój\u00a0dom jednorodzinny\u00a0!

www.domyidachy.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz